Vlastní vyhledávání


Články - Archiv

Noční oživlé prohlídky - Švihov 2007

Příběh děje se po smrti Půtově, roku 1510, kdy na hradě hoří boje o dědictví mezi jeho syny. Světoběžník a ambiciózní šlechtic Jindřich dožaduje se všeho, co otec zanechal, aby mohl plnit svoje přehnané plány, mladšímu a rozumnějšímu Václavovi jde o blaho rodu Rýzmberského... a také o blaho svoje, které leží mimo dvorské intriky.

Kamenem úrazu je to, že se kamsi ztratil Půtův kšaft alebrž testament, pročež Jindřich může vesele tvrdit, že otec dozajista vše jemu zanechal a jaképak s tím medle otálení. Z Prahy si přitáhl reprezentativní skupinku dvořanů ve složení Přibík „Kokoslav“ z Radotína, jeho páže Roland a Hermann von Schweinfurt. Tato dvorská klika se okamžitě dostane do sporu se starými švihovskými kumpány a dojde ke zlé bitce, v níž je Hermann zraněn, Roland zostuzen a Přibíkovo koktání se ještě zhorší.

Není nad starý drtivý švihovský styl. Při hostině dojde k dišputaci mezi bratry, jablkem sváru je právě rvačka v krčmě a dále přestavba hradu dle velice nákladného plánu Benedikta Rejta. Jindřich Václava zastrašuje a tlačí do kouta, tedy do té míry, do jaké mu to vypitý mok dovolí.

Mezitím ve zbrojnici řádí šašek s černochem, dišputují o umění milovnickém a o závěti. K překvapení všech se nakonec ukáže, že si s ní „černej“ vycpal nohavice v domnění, že jde o nepotřebný cár. V závěti stojí, že pánem švihovským ustavil Půta Václava, nikoli Jindřicha, kterému se má dostat vlády nad Rabím. Pravda ze závěti sice vyjde najevo, ale vrozená odvaha šaška a mouřenína vede pouze k jejich rychlému úprku. Závěť se tak dostává do rukou přičinlivého nohsleda, který se uchýlí k prostředkům nelegálním a problém vyřeší za Jindřicha.

Při útěku jsou tak lidé svědky úkladné vraždy a odcházejí domů spokojeni, že byla i letos aspoň jedna mrtvola.

     

velká fotogalerie 1191 fotografií (800x533) naleznete zde

text: Vítek Schmarz, foto: Petr Macák – 15. 09. 2008

   

reklama

TOPlist